top of page

Veearvestite kauglugemine

Veearvestite kauglugemine on mõeldud täpseks näitude lugemiseks. Korteriühistute seas populaarne teenus välistab kõikvõimalikud inimlikud eksimused näitude fikseerimisel ja valeinformatsiooni andmised. Ühtlasi on võimalik tuvastada lekkeid ja ennetada selle läbi liigseid kahjusid ja suuri arveid vee-ettevõtetelt. Täpne mõõtmine tagab minimaalsed erinevused mõõturite vahel.

bottom of page